michael en theo.tif
Dit doen wij
Eerst luisteren...
Wanneer u ons benadert maken we een afspraak om
kennis te maken. We luisteren naar uw verhaal en leggen
uit wat wij doen en hoe we boeken maken. We laten wat
voorbeelden zien van de verschillende mogelijkheden.

Wanneer we daadwerkelijk van start gaan bespreken we
met u wat de stappen zijn die we gaan volgen. We
bekijken samen wat u zelf kunt doen aan de hand van
onze geschreven instructies en afstreeplijstjes.
Desgewenst kunnen wij ook dingen voor u uit handen
nemen en bij allerlei zaken helpen.

Wij kunnen bijvoorbeeld:

- foto’s voor u maken
- oude familiefoto’s zorgvuldig voor u scannen
- ontbrekende gegevens voor u opzoeken
- zorgen dat uw tekst wordt gecorrigeerd op taal- en typfouten
- zorgen dat het verhaal lekker loopt
- desgewenst illustraties maken, grafieken of kaartjes
- de gebruiksrechten van afbeeldingen voor u regelen.

Samen maken we er een mooi boek van...

dit doen wij