bladerboek.tif
Idee van kosten
Het bedrag wat u uiteindelijk betaalt bestaat uit de
volgende onderdelen:

a. Het ontwerp van het omslag en de vormgeving van het
boek. Hiervoor rekenen we bij de standaarduitvoering een
vast bedrag van € 300,-.
b. De prijs per pagina welke oploopt naarmate de pagina
ingewikkelder wordt. Gemiddeld vragen wij vanaf € 5,- tot
€ 10,- per pagina.
c. De begeleidingskosten, dit zijn de uren en kosten die
gemaakt worden tijdens het werken aan uw boek. Voor
bijvoorbeeld de besprekingen met u, de reistijd, etc.
U ontvangt hiervoor een begroting.
d. De factuur van de drukker gaat naar uw adres en moet
door u worden afgerekend.

De genoemde bedragen gelden voor particulieren en niet-
commerciële toepassingen.
idee van kosten